Polityka prywatności i wykorzystywania plików Cookies

Przywiązujemy szczególną wagę do poszanowania prywatności użytkowników odwiedzających nasze strony www. Gromadzone w dziennikach logów dane są wykorzystywane tylko i wyłącznie do celów administrowania serwisem. Nie zabiegamy o identyfikację użytkowników naszych stron. Żadne dane identyfikacyjne, do żadnych celów, nie są przekazywane do jakiejkolwiek trzeciej strony.

Gromadzenie danych

Zgodnie z przyjętą praktyką większości serwisów WWW, przechowujemy zapytania HTTP kierowane do naszego serwera. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL.  Dokładny wykaz informacji przechowywanych w plikach logów serwera WWW jest następujący: 

  • publiczny adres IP komputera, z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)
  • nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,
  • nazwa użytkownika podawana w procesie autoryzacji,
  • czas nadejścia zapytania,
  • pierwszy wiersz żądania HTTP,
  • kod odpowiedzi HTTP,
  • liczbę wysłanych przez serwer bajtów,
  • adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do naszej strony nastąpiło przez odnośnik,
  • informacje o przeglądarce użytkownika,
  • informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP.

Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi nasze strony. Dla zapewnienia jak najwyższej jakości serwisu, okazjonalnie analizujemy pliki z logami w celu określenia: które strony odwiedzane są najczęściej, jakie przeglądarki stron WWW są stosowane, czy struktura strony nie zawiera błędów itp.

Wykorzystywanie danych

Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.

Mechanizm Cookies na naszych stronach internetowych

Mechanizm Cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisach nie przechowują żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników.

Użytkownik w każdym wypadku może zablokować instalowanie plików cookies, usunąć stałe pliki cookies lub w inny sposób zmienić warunki przechowywania bądź otrzymywania plików cookies, wykorzystując w tym celu stosowne opcje swojej przeglądarki internetowej, np.:

z tym zastrzeżeniem, że wyłączenie plików cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia,        a nawet uniemożliwić korzystanie z Portalu.

Portal korzysta także z usługi Google Analytics, zbierającej przy użyciu plików cookies anonimowe informacje o stronach Portalu odwiedzanych przez poszczególnych jego Użytkowników. Szczegółowe zasady dotyczące polityki prywatności Google Analytics znajdują się na stronie: https://policies.google.com/.

Odnośniki do innych stron

Nie możemy ponosić odpowiedzialności za zasady zachowania prywatności obowiązujące na tych stronach. Zachęcamy, by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityka prywatności tam ustaloną.

Zmiany

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do powyższego zapisu.


a. w przeglądarce Internet Explorer,
b. w przeglądarce Mozilla Firefox,
c. w przeglądarce Chrome,
d. w przeglądarce Opera,
e. w przeglądarce Safari

Formularz kontaktowy, zgłoszenia reklamacyjne

Dane

Chcąc się z nami skontaktować, przesyłasz nam formularz kontaktowy. Dane, które nam podajesz obejmują: dane identyfikacyjne (jak imię i nazwisko) oraz dane kontaktowe (jak numer telefonu, adres lub adres e-mail) oraz inne informacje podane w trakcje prowadzonej korespondencji lub rozmowy. Rozmowy telefoniczne z pracownikami nie są rejestrowane.

Cel przetwarzania danych

Wykorzystujemy dane osobowe wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na Twoje pytania przekazane w formularzu kontaktowym, podczas rozmowy telefonicznej bądź zgłoszenia reklamacyjnego. 

Podstawa przetwarzania danych 

Podstawę prawną do przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora wynika z chęci odpowiedzi na Twoje zapytania i zgłoszenia,  a tym samym z chęci utrzymania i zapewnienia wysokiej satysfakcji klientów. Zachowujemy całkowitą poufność danych osobowych przekazywanych przez Ciebie podczas wypełniania formularzy kontaktowych, połączeń telefonicznych. 

Okres przechowywania danych/kryteria określania okresu przechowywania 

Będziemy przetwarzać dane przez czas potrzebny do obsługi pytania przekazanego w formularzu, kontaktowym, a następnie przez 3 lata w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku zgłoszeń reklamacyjnych będziemy przetwarzać dane osobowe do czasu udzielania odpowiedzi na zgłoszenie reklamacyjne, a następnie do końca roku kalendarzowego, w którym upływa 6 letni termin przedawnienia w celu ochrony przed ewentualnymi roszczeniami. W przypadku, gdy toczy się spór lub trwa postępowanie, w szczególności sądowe, okres przechowywania będzie liczony od dnia zakończenia sporu lub prawomocnego zakończenia postępowania.

Administrator danych osobowych

PHU Amper spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Radomiu, 26-600 ul. Tokarska 3, reprezentowana przez Sławomira Mortkę-prezesa

 

Z Administratorem można się skontaktować:

Korespondencyjnie na adres siedziby Administratora

Telefonicznie pod numerem: 609 579 677

Finansowanie kapitału obrotowego
Cel projektu: Utrzymanie działalności gospodarczej
Beneficjent: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe AMPER spółka
z ograniczoną odpowiedzialnością, ul. Tokarska 3, 26-600 Radom
Amper-logo

Poniedziałek – Piątek: 9.00 do 17.00
Sobota – Niedziela: Nieczynne